بر اساس اطلاعات دریافتی موثق، سیدمسعود عظیمی در ادامه فرآیند تغییرات مدیریتی در فارس به عنوان‌ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان معارفه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار بر اساس اطلاعات دریافتی از منبع موثق، صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه مراسم تودیع و معارفه مدیران‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با حضور مسئولان ملی و استانی در شیراز برگزار خواهد شد.

بر اساس تغییرات صورت گرفته، سیدمسعود عظیمی که تا پیش از سابقه مدیریتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد را در کارنامه مدیریتی خود تجربه کرده است جایگزین سیدمصطفی هاشمی مدیرعامل کنونی این شرکت دولتی در فارس می‌شود.

از دیگر سوابق مدیریتی عظیمی به فرمانداری و تصدی معاونت در استانداری می‌توان اشاره داشت.
/پایان متن/