رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هرچه سریع تر دام مازاد عشایر و دامداران را با قیمت مناسب خریداری و گوشت آن را به بازار عرضه کند.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود در خصوص بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، گفت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت گوشت قرمز در بازار مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هرچه سریع تر دام مازاد عشایر و دامداران را با قیمت مناسب خریداری و گوشت آن را به بازار عرضه کند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با ورود وزارت جهاد کشاورزی به بازار و خرید دام مازاد دامداران واسطه‌ها حذف می‌شوند و قیمت تمام شده گوشت قرمز کاهش پیدا می‌کند، ادامه داد: درحال حاضر نیازی به افزایش میزان واردات گوشت قرمز وجود ندارد و با خرید دام مازاد می‌توان عرضه به بازار در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز را مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مقرر شد معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گزارش مکتوبی از وضعیت گوشت قرمز به کمیسیون کشاورزی ارائه کند، عنوان کرد: مکاتبه‌ای با رئیس جمهور در زمینه افزایش قیمت گوشت قرمز انجام داده‌ایم و خرید دام مازاد دامداران و عشایر نیز پیشنهاد منطقی محسوب می‌شود.

/پایان متن/