رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید باهنر شیراز گفت: کار در فضای مجازی جنبه فنی و حرفه‌ای دارد چرا که افراد در فضای مجازی باید اصول و قواعد ویژه‌ای را عمل کنند.

جعفر ترک‌زاده در حاشیه رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج استان فارس که در شیراز در حال برگزاری است، اظهار کرد: فضای مجازی اگر چه به نام مجازی است، اما واقعیت عینی زندگی امروز ماست و امروزه نقش و تاثیرگذاری فضای مجازی در عرصه‌های مختلف رو به افزایش است.

او افزود: اگر بخواهیم حال و آینده خود را مدیریت و حفظ کنیم باید در عرصه فضای مجازی قابلیت‌ها و پتانسیل خود را در ابعاد مختلف توسعه دهیم و یکی از ابعاد و زمینه‌های مهمی که باید برای به دست آوردن آن تلاش کنیم، سرمایه انسانی است.

ترک‌زاده با اشاره به اینکه کار در فضای مجازی جنبه فنی و حرفه‌ای دارد چرا که افراد در فضای مجازی باید اصول و قواعد ویژه‌ای را اجرا کنند، افزود: فضای مجازی دارای سبقه ویژه علمی و کاربردی است که متناسب با نوع فضا و اهداف متفاوت است. همچنین جوانان و نوجوانان باید تلاش کنند که قابلیت‌های خود را در فضای مجازی افزایش دهند.

او با بیان اینکه فضای مجازی از نظر فنی یک فضای تعامل و ابزار است، تصریح کرد: سرمایه انسانی می‌تواند به فضای مجازی ما روح و جان ببخشد و در راستای اهداف و ارزش‌ها به ما کمک می‌کند تا موفقیت کسب کنیم.

ترک‌زاده ادامه داد: اگر بخواهیم در عرصه کارورزی، کاربری، راهبردی، هدایت و مدیریت راهبری فضای مجازی قدم برداریم و اثرگذار باشیم باید بتوانیم اهتمام ویژه‌ای در توسعه سرمایه انسانی داشته باشیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای شهید باهنر شیراز یادآور شد: باید بتوانیم در عرصه تولید محتوا پیشرفت کنیم و از لحاظ کیفیت و کمیت محتوا‌های تولیدی را گسترش دهیم. قاعدتاً ارتباط را می‌توانیم با افراد بر قرار کنیم.

/پایان متن/