رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: موضوع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار طی هفته آینده با حضور وزیر جهادکشاورزی و معاونین مربوطه در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می‌شود تا هرچه سریع تر از آن جلوگیری شود.

حمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار، گفت: متاسفانه شاهد بودیم طی روزهای اخیر قیمت گوشت خصوصا گوشت قرمز در بازار جهش زیادی داشته است که موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: موضوع افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار طی هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه در کمیسیون کشاورزی مجلس  بررسی می‌شود تا هرچه سریع تر از آن جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: این میزان افزایش قیمت گوشت قرمز طی چند روز غیر منطقی و غیر قابل پذیرش است و نیاز داریم تا نظارت دستگاه‌های مختلف بر بازار افزایش پیدا کند.

/پایان متن/