رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شهرهای جدید باید در کنار سواحل و در مناطقی ساخته شود که امکان تامین آـب و اشتغال وجود داشته باشد گفـت: احداث شهر جدید در کنار مراکز استان‌ها سرمایه‌های کشور را هدر می‌دهد.

محمدرضا رضایی کوچی در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر مکان یابی برای ایجاد ۲۴ شهر جدید، گفت: بنده با ایجاد شهرهای جدید در کنار مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ مخالف هستم و معتقدم شهرهای جدید باید کنار سواحل ساخت شوند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: شهرهای جدید باید در مکان هایی ساخته شود، که امکان تامین آب، اشتغال، تولید و صادرات فراهم باشد در غیر این صورت اگر شهرها مجدداً در کنار مراکز  استان‌ها ساخت شود و بازهم با مشکلات متعدد نظیر تامین آب شرب مواجه باشیم، ما مخالف هستیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید به سمت ساخت شهرهای جدید در سواحل و احیای بافت‌های فرسوده در مراکز استان‌ها حرکت کند، اظهار کرد: اگر غیر این امر رویکرد دیگری اتخاذ شود، قطعا موجب هدر رفت سرمایه های کشور خواهد شد. در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده و در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره کردیم. در بودجه سال آینده نیز این موارد را لحاظ خواهیم کرد.

/پایان متن/