نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در جمع برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اتاق بازرگانی شیراز گفت: بخش خصوصی نیازمند حمایت عملی است و این حمایت باید در ایجاد زیرساخت ها خود را نشان دهد.

ابراهیم عزیزی در این جلسه که با حضور کوروش تبار معاون وزیر کشور در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: نمی توان شعار حمایت از بخش خصوصی بدهیم اما برای ایجاد زیرساخت هایی چون راه و ریل مناسب، شبکه آبرسانی و خدمات زیربنایی هیچ کاری انجام ندهیم.
او با اشاره به ضعف مفرط استان فارس در زیرساخت های صنعتی گفت: به عنوان نمونه لازمه صنعتی شدن داشتن آب است و یا داشتن خطوط ریلی مناسب که در هر دو مورد استان فارس مورد بی توجهی قرار گرفته است.
عزیزی افزود: از یک دهه پیش قرار بود که شیراز چهار راه ریلی کشور باشد اما این اتفاق نیفتاد و می توان گفت که میزان حمایت دولت ها از استان فارس ناچیز بوده است.
نماینده شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: امروز ۷۵درصد فرآورده های نفتی از طریق تانکر به استان فارس می آید که رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که تفاهم نامه خط انتقال فرآورده امضا شده است اما باز هم حمایت جدی مشاهده نمی شود.
او به موضوع خط انتقال آب از دریا نیز اشاره کرد و گفت: بارها به دولت گفته ایم که سهم ۳۰درصدی خود را در این خط تامین کند تا تکمیل این خط تسریع شود و آب مورد نیاز صنعت استان فارس تامین شود اما اینجا نیز کار با کندی پیش می رود.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی ناهماهنگی بخش های مختلف دولت را موجب ضربه خوردن استان فارس عنوان کرد و اظهار داشت: دود این ناهماهنگی ها در دولت های مختلف به چشم تولید کننده استان فارس رفته است.
عزیزی با بیان اینکه استان فارس محور جنوب کشور است، افزود: امروز باید اذعان کرد که بدون حمایت بخش خصوصی نمی توان کشور را به تنهایی اداره کرد لذا حمایت دولت نیز باید از بخش خصوصی جدی باشد.

این نماینده مجلس در پایان نیز اظهار داشت: دولت باید در راستای حمایت از تولید و اشتغال ،تکلیف خود با بانک ها را نیز روشن کند.