نماینده شیراز و زرقان در مجلس گفت: فلسفه تشکیل شورای راهبردی استان فارس، انجام کارهای بزرگ و محرک برای حل دائمی مشکل آب در فارس بوده است.

ابراهیم عزیزی اظهار داشت: حدود چهار سال پیش پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی استان فارس را با حضور مدیران و صاحب نظران این حوزه ارائه دادیم چرا که معتقد بودیم با خرد جمعی می توان به راهبردهای مناسب در این راستا دست یازید.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس  تصریح کرد: پس از تشکیل این شورا، موضوع خط انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس به عنوان یک موضوع محوری مورد بحث و بررسی و پیگیری قرار گرفت که در نهایت اجرایی شد.

عزیزی افزود: یک از دلایلی که پروژه خط انتقال آب از دریا که حدود یک دهه مسکوت مانده بود، به نتیجه رسید، همین شورای راهبردی بود.

او ادامه داد: ما شورای راهبردی را طوری برنامه ریزی کردیم که کارهای کلان و بنیادی استان را در این شورا دنبال کنیم لذا شورا نباید درگیر کارهای کوچک و جزئی شود.

عزیزی در پایان گفت: شورای راهبردی آب استان فارس پس از پروژه خط انتقال باید سایر کارهای بر زمین مانده را در این حوزه دنبال کند و بتوانیم در آینده مشکلات را به حداقل برسانیم.

/پایان متن/