رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در حال حاضر شورای این کلان‌شهر در حال برنامه‌ریزی برای تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله است تا با مشخص شدن رویکردها و سیاست‌های کلی، پروژه‌های مرتبط تعریف شود.

رضا محمدیان در جلسه کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز تأکید کرد: در سیاست‌گذاری شهری به‌ویژه در بخش پروژه‌های زیرساختی و توسعه شهر، باید پروژه‌های اولویت‌دار و دارای اهمیت بیشتر، در اولویت قرار گیرند و توجه بیشتری به آن‌ها شود.

این مقام شورای اسلامی شهر در حوزه عمران و فرهنگ افزود: در کلان‌شهری همچون شیراز که پتانسیل‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مهندسی و تجاری مختلفی دارد و به‌عنوان شهری مهم در جنوب کشور مطرح بوده، نیاز است که در توسعه زیرساخت‌ها با همکاری سایر دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اجرایی به‌صورت منسجم، یکپارچه و کوتاه و بلندمدت انجام شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز اضافه کرد: متأسفانه آنچه با آن مواجهیم در یک دوره تصمیماتی اتخاذ  و هزینه‌هایی می‌شود و مشاور طرحی را ارائه می‌دهد، اما به دلیل تغییر مدیریت‌ها، آن برنامه کنار گذاشته می‌شود و مجدداً برنامه‌ریزی، مطالعه و مشاوره جدید انجام می‌شود که این اقدام خود موجب اتلاف وقت خواهد بود.

محمدیان تأکید کرد: ضرورت دارد برنامه‌های کوتاه و بلندمدت تعریف و تدوین شود و مدیران ادوار مختلف، مکلف به اجرای برنامه‌ها باشند و بر اساس سلیقه شخصی خود برنامه اجرایی دستگاه‌ها را تغییر ندهند و یک مدیر باید به شورای برنامه‌ریز یا سیاست‌گذار یا مشاور و برنامه‌ریزی که برنامه را تعریف و تدوین کرده است، اطمینان کند.

وی با توجه به لزوم برنامه‌محور بودن  در شهرداری شیرازو تدوین برنامه‌های ۵ ساله در دوره‌های گذشته تصریح کرد: در حال حاضر نیز شورای اسلامی شهر شیراز در حال برنامه‌ریزی برای تدوین چشم‌انداز ۲۰‌ساله است تا با مشخص شدن رویکردها و سیاست‌های کلی، پروژه‌های مرتبط تعریف شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز همچنین از هدف‌گذاری برای اجرای بیش از ۸۰ تا ۹۰ پروژه شاخص بر اساس رویکردهای کلی توسعه این کلان‌شهر خبر داد و گفت: این تعداد علاوه بر پروژه‌های ریزودرشت و خدماتی است که می‌تواند در دوره چندساله پیش روی شهر شیراز تحول بسیار خوبی را برای کلان‌شهر شیراز ایجاد کند و در توسعه زیرساخت‌های شهر شیراز مؤثر باشد.

محمدیان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، عمران، حمل‌ونقل، گردشگری، خدمات و محیط‌ زیست شهری تعریف‌ شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز خاطرنشان کرد: ازآنجاکه شیراز، یک شهر تاریخی و فرهنگی است و از گذشته به شهر فرهنگ، ادب و هنر مشهور بوده است و به فرمایش مقام معظم رهبری به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت(ع) معرفی شد، پس باید ارتقای این کلان‌شهر درخور جایگاه شهر غنی آن باشد.

/پایان متن/