مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس گفت:در يك سال اخير افزون بر 125ميليارد ريال در پروژه هاي زيرساختي شهرك هاي صنعتي آباده هزينه شده است.

سيد مصطفي هاشمي پس از بازديد شهرك هاي صنعتي آباده در جلسه بررسي مسائل و مشكلات شهرك هاي صنعتي آباده افزود:در اين شهرستان شهرك هاي صنعتي آباده و ايزدواخست و ناحيه سورمق به فعاليت مي پردازد و تمام تلاش ما تكميل زيرساخت ها در اين شهرك هاي صنعتي است.
وي با بيان اينكه شهرک صنعتی آباده یکی از شهرکهاي صنعتي فعال استان است كه از وضعيت زيرساختي مطلوبي نيز برخوردار است گفت: اين شهرك صنعتي كه در حال حاضر ۱۲۲قرارداد سرمايه گذاري با متقاضيان در آن منعقد شده ،قطب صنعتی شمال فارس محسوب مي شود و توانسته بستر مناسبي براي جذب سرمايه گذار فراهم كند.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با بيان اينكه در يك سال اخير پروژه هاي زيرسازي -جدول و آسفالت بخشي از فاز دوم و جاده دسترس بين فاز اول و دوم با اعتبار ۵۵ميليارد ريال و ارتقاي تصفيه خانه فاضلاب با ۱۲ميليارد ريال در شهرك صنعتي آباده اجرايي شده است گفت: با اجراي اين طرح ها وضعيت زيرساختي اين شهرك صنعتي ارتقا يافته است.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس تصريح كرد:هم اكنون ۶۳واحد صنعتي با اشتغال ۹۰۰نفر در شهرك صنعتي آباده فعال است.
وی با اشاره به بازديد از شهرك صنعتي ايزدخواست تصريح كرد:شهرک صنعتی ایزدخواست در شمالی ترین نقطه استان فارس از موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است وبا مساحت۹۵هكتار ظرفیت استقرار ۲۰۰ واحد تولیدی – صنعتی با پیش بینی اشتغالزایی یک هزار نفر را خواهد داشت.
هاشمي افزود:پروژه زيرسازي و آسفالت ورودي اين شهرك صنعتي با اعتبار ۲۰ميليارد ريال در ماه هاي گذشته اجرا شده است .
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس همچنين با اشاره به وضعيت زيرساختي ناحيه صنعتي سورمق افزود : این ناحیه صنعتی ۳۵ هکتار مساحت دارد و هم اكنون ۲قرارداد سرمايه گذاري در آن منعقد شده است.
وی افزود : این ناحیه صنعتی با توجه به نزدیکی به استان يزد ،‌ از موقعیت ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است.

هاشمي با بيان اينكه مساحت كم اين ناحيه صنعتي جوابگوي بالاي متقاضيان در آينده نخواهد بود،خواستار اجراي طرح توسعه و الحاق بخشي از اراضي اطراف به اين ناحيه صنعتي شد و گفت:مراحل اداري اجراي طرح توسعه در حال انجام است.
هاشمي بر تكميل زيرساخت ها در اين ناحيه صنعتي تاكيد كرد و گفت:در اين زمينه اين شهرك صنعتي در يك سال اخير به شبكه گاز متصل شده است.
وي همچنين از تامين ۲مگاوات برق براي كارخانه كاشي و سراميك دي در ناحيه صنعتي سورمق خبر داد و گفت:اين طرح با تامين اعتبار ۴۰ميليارد ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نيز با مشاركت ۵۵۰ميليارد ريالي كارخانه كاشي انجام شده است.

/پایان متن/