مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس فارس منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار بر اساس اعلام رسمی در یک خبر، محمدخلیل خرد به عنوان مدیرکل جدید این سازمان منصوب شد.
خرد به عنوان چهارمین سکاندار پس از سرفراز موصلی، آرش شیروانی و محمود میرزایی نیز مدیریت این مجموعه دولتی را در آموزش و پرورش بر عهده گرفت.
مسئولیت در حراست و همچنین سازمان مرکزی بخشی از سوابق کاری وی در این مجموعه عنوان شده است‌.
/پایان متن/