مدير کل راه و شهرسازي فارس گفت: زمين مورد نياز براي اجراي طرح نهضت ملی مسکن تقریبا در تمام شهرستان هاي استان تامين شده و در اختيار اين طرح قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی فارس، محمودرضا طالبان افزود: فقط در کلانشهر شيراز به رقم تامين زمين براي برخي پروژه هاي طرح نهضت ملي مسکن، هنوز با کمبود و کسري زمين مواجه هستيم.

وي ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی، تامین زمین در کلان شهرها باید در شهرهای جدید صورت پذیرد که در خصوص شهر شيراز به دلیل محدودیت‌های موجود در شهر جدید صدرا، زمين مورد نياز براي اجراي حدود ۱۵ هزار واحد در شهر شيراز تامين شده است.

مدير کل راه و شهرسازي فارس اظهار کرد: هم اينک نيز عمليات اجرايي واحدهاي طرح نهضت ملي مسکن در اکثر زمين هاي تامين شده در کلانشهر شيراز آغاز شده و در حال اجرا است.

طالبان، تعداد واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت در شهر جدید صدرا را ۱۸ هزار واحد دانست و گفت: با این وجود همچنان نیازمند تامین زمین برای متقاضیان شهر شیراز هستیم.

وی ادامه داد: هم اینک طراحی ایجاد چهار شهرک جدید در استان به پایان رسیده و در حال گذراندن مراحل قانونی است که سه شهرک جدید مربوط به شهر شیراز است که متولی آن از منابع طبیعی به راه و شهرسازی تغییر یافته است.

او اظهار کرد: این سه شهرک می‌توانند به شکل کامل کمبود زمین شهر شیراز را برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت و زمینهای مورد نیاز برای اینده را رفع کنند.

وی گفت: از مجموع ۴۶۰هزار نفر متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در استان، تقاضای۱۵۹۰۰۰نفر به تایید نهایی رسیده که از این بابت استان فارس در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

/پایان متن/