نهمین جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز با حضور اعضا من جمله فرماندار شیراز، جمعی از خیرین به ریاست دادستان مرکز فارس در محل دادسرای شیراز برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس در نهمین جلسه هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز از پرداخت کمک هزینه تامین لوازم التحریر به ۵٠٠ نفر از فرزندان دانش آموز خانواده‌های نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان شیراز خبر داد.

سید مصطفی بحرینی با بیان اینکه این کمک‌ها با مساعدت خیرین و نیکوکاران تامین شده است، خاطر نشان ساخت: این پرداخت در دو مرحله خواهد بود که مرحله او، کمک به ۵٠٠ دانش آموز را به انجام رسانده و در مرحله دوم نیز پیشبینی می‌شود این پرداخت تا ۷۵٠ نفر افزایش یابد.

رییس هیات مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز تصریح کرد: امروز با افق گشایی شایسته و برنامه ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصتها، انجمن حمایت زندانیان شیراز بعنوان یک مؤسسه مردم نهاد خیریه، در آستانه ورود به مرحله جدیدی از توانمند سازی مترتب بر منابع پایدار برای توسعه خدمات حمایتی است واین توسعه حمایت دستگاه‌های همسو و متولی و همراهی و عنایت بیش از پیش خیران را طلب میکند.

گفتنی است درآغاز این نشست، قربانی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز گزارشی از اقدامات شاخص پیرامون مصوبات هشت نشست پیشین و اقدامات ویژه حمایتی ازآغازسال تا کنون را ارائه داد.

/پایان متن/