کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با دستور کار تبیین مفاهیم حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و بررسی این مفاهیم در حوزه های آموزش، پژوهش و مشاوره با حضور اعضای خود در اتاق بازرگانی فارس برگزار و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، سهیلا محبی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: اهداف و ماموریت های کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی بر پایه سه محور اصلی آموزش، ترویج و اطلاع رسانی؛ حاکمیتی و قانون گذاری و عملیاتی و اجرایی بنیان گذاشته شده است لذا موضوع حاکمیت شرکتی موضوع مهم و پر چالش در بخش خصوصی است.
وی افزود: با توجه به اینکه مفهوم حاکمیت شرکتی جای کار بسیار زیادی داشته و زیر ساخت های اجرایی شدن آن به درستی ایجاد نشده و همچنان در اول راه هستیم بنابراین ترویج، تقویت و حمایت از شکل گیری شیوه های حاکمیت شرکتی کارآمد با تمرکز بر بخش خصوصی در جهت تضمین رشد اقتصادی، توسعه پایدار، ترویج شفافیت و مبارزه با فساد می تواند مهمترین ماموریت کمیسیون در حوزه حاکمیت شرکتی باشد.
محبی اظهارداشت: پرورش فرهنگ شفافیت و مسئولیت پذیری و تصمیم گیری اخلاقی در بین سازمانها و ایجاد یک اکوسیستم حاکمیت شرکتی کارآمد در کشور به نفع همه از جمله سازمان و سهامداران و همه ذینفعان خواهد بود که تاثیرگذاری مثبتی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این جلسه مژگان جعفریان نائب رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: به مقایسه ساختار مسئولیت اجتماعی در ایران و سایر کشور ها پرداخت و به این نکته تاکید کرد هزینه های مسئولیت اجتماعی بایستی از مالیات افراد و شرکتها کسر یا معافیتهایی لحاظ گردد.
وی بر برگزاری نشستها در راستای گره گشایی و شفایت موضوعات تاکید کرد.
در ادامه این جلسه آقای دکتر مسلم علوی رئیس کمیته حاکمیت شرکتی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس با ارائه گزارش مفهوم حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی، به ارائه توضیحاتی در زمینه ارکان موثر شرکتها و اهمیت تمایز مفاهیم حاکمیت شرکتی و مدیریت پرداخت.
وی با اشاره به معضل انحطاط شرکتهای خانوادگی پس از فوت موسسان آن اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود کد حاکمیت شرکتی متاسفانه در حال حاضر شاهد فروپاشی برخی از شرکتهای سرشناس کشور هستیم در صورتی که در دنیا این موضوعات با اجرایی شدن حاکمیت شرکتی وجود ندارد.
علوی در ادامه به ارائه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها به طرق مختلف و لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی پرداخت.
در ادامه اعضای محترم کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع پرداختند.

/پایان متن/