رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به فارس در یک جلسه اختصاصی با اشاره به اینکه فعالیت‌های مستمر و ویژه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی شیراز در حال انجام است، گفت: زیرساخت‌های خوبی در این منطقه فراهم شده و طرح های توسعه بزرگی در حال شکل‌گیری است.

داوود منظور گفت: مذاکراتی در رابطه با برنامه های توسعه ای منطقه ویژه اقتصادی شیراز شکل گرفته است؛ در تلاش هستیم تا سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سازمان مدیریت برنامه ریزی استان را برای راهبرد برنامه های توسعه ای پای کار بیاوریم.

وی با بیان اینکه به طور مشخص شهر سلامت در حال تاسیس شیراز مورد توجه خاصی قرار گرفته است، گفت: کارهای مقدماتی این شهرک شروع شده است ؛ در حال آماده سازی آن هستیم و مقرر شده از محل اعتبارات بخش سلامت و ارزش افزوده کمک شود تا زیرساخت های این پروژه تا دو سال آینده فراهم شود.

معاون رئیس جمهور گفت: امیدواریم با توسعه گردشگری سلامت و تبدیل این منطقه وِیژه به یکی از قطب های گردشگری سلامت، درآمدهای ارزی و گردشگران خارجی را بتوان جذب کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه شیراز در حال حاضر قطب گردشگری سلامت است ، یادآور شد: شهر سلامت شیراز به دلیل داشتن ماهیت های مالیاتی، گمرکی و مشوق های که دارد می تواند به رونق گردشگری سلامت کمک کند.

وی از دستگاه اجرایی خواست تا در کنار بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی مثل بیمارستان وزارت نفت که در این مکان قرار است احداث شود حمایت کنند و امکانات اقامتی و سیاحتی خوبی برای گردشگران فراهم و هتل های مناسبی ساخته شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: بندهایی را در مصوبه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان فارس داشته ایم و سعی بر این شد تا موضوع منطقه ویژه سلامت شیراز نیز به این مصوبه افزوده شود.

/پایان متن/