مدیر عامل شرکت آبفا فارس از رشد ۵۷ درصدی تعداد تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی استان فارس و افزایش ۴۷ درصدی ظرفیت آنها در دوساله عملکردی دولت سیزدهم خبر داد.

علی جان صادق پور مدیرعامل شرکت آبفا فارس با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم افزایش سرانه بهره مندی ملی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی است گفت: بر همین اساس در دو سال گذشته گام های بسیار بلندی در حوزه بهره مندی مردم استان از خدمات زیست محیطی فاضلاب برداشته شده است.

وی افزود: یکی از سیاست های کلان شرکت آبفا استان فارس در این دولت، افزایش سرانه بهره مندی مردم جوامع شهری و روستایی استان از سامانه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بود که در همین راستا اقدامات گسترده ای صورت پذیرفت. در همین خصوص علاوه بر تداوم روند احداث تصفیه خانه ها ، اجرای خطوط انتقال و شبکه های جمع آوری فاضلاب در برخی شهرها و روستاهای استان، تعداد ۴ تصفیه خانه ی فاضلاب شهری و روستایی را به بهره برداری رساندیم.

صادق پور با اشاره به اقدامات قابل توجه شرکت آبفا استان فارس در حوزه فاضلاب از منظر آمار، اظهار نمود: در دو سال اخیر ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب استان فارس ۴۷ درصد و تعداد آنها نیز ۵۷ درصد رشد داشته است. از نظر افزایش سرانه بهره مندی از طرح های فاضلاب نیز ۴۶ درصد افزایش بهره مندی را در کارنامه داریم.

صادق پور در راستای چشم انداز اجرای طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در استان نیز چنین گفت: بنا داریم در دو ساله آینده به آمار ۴۳ درصد افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب ، ۳۲ درصد رشد جمعیت بهره مند و ۸۲ درصد افزوده شدن به تعداد تصفیه خانه های فاضلاب برسیم و یقین داریم این مهم با تلاش مضاعف میسر خواهد شد.

/پایان متن/