سرپرست اداره کل منابع طبیعی فارس اجرای طرحهای آبخیزداری را از مهمترین برنامه های پیشگیری از تخریب عرصه های مرتعی جنگلی و عوارض ناشی از جاری شدن سیل در مناطق شهری و روستای برشمرد و گفت: در این راستا عملیات اجرایی ۲۵طرح آبخیزداری در مناطق مختلف این استان آغاز شده است .

حجت اله مرادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد پروژه در سطح ۲۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی و بااعتبار یک میلیون و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در نظر گرفته شده اجرایی شده است .

وی به اقدامات انجام گرفته طی ۲سال گذشته در حوزه آبخیزداری اشاره کرد و افزود: طی مدت یاد شده تاکنون با احداث ۵۵ پروژه آبخیزداری میزان پنج میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در حوزه‌های آبخیز مدیریت و استحصال شده است.هم اکنون طرح مطالعاتی بیش از یک میلیون هکتار آبخیرداری انجام شده است .

به گفته مرادی این پروژه‌ها افزون بر جلوگیری از فرسایش بی‌رویه خاک و تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی نقش مؤثری در هدر رفت آب‌های روان، احیای قنوات، استخرهای ذخیره آب و انتقال آب کشاورزی دارند.

مرادی با اشاره به تغییرات و شرایط اقلیمی از جمله کاهش بارندگی‌ها در چند سال اخیر ، یکی از بهترین فرصت‌ها برای جبران کم آبی و عبور از بحران خشکسالی را اجرای طرح های آبخیزداری برشمرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در حدود ۳۰ درصد از حوضه‌های آبخیز استان معادل چهار میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است اظهار کرد: با افتتاح این طرح‌ها حجم طرح‌های آبخیزداری اجراشده در استان به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار افزایش می‌یابد.

/پایان متن/