؛ طی حکمی از سوی خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی، ایوب فرامرزی به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس منصوب و معرفی شد.

آیین تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی ، مدیرکل دفتر امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی استان و کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس؛ طی حکمی از سوی خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی،  ایوب فرامرزی به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس منصوب و معرفی شد. رضا خواجه نائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مراسم از زحمات و تلاش های بابک دائی مدیرکل اسبق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تقدیر و تشکرکرد.

شایان ذکر است دکتر فرامرزی پیش از این معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران بود.

/پایان متن/