مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به سفر رئیس جمهور ‌به استان فارس به بیان جزئیاتی از اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن شهری و روستایی و آخرین وضعیت طرح هادی روستا‌های فارس در طول ۲سال گذشته پرداخت.

سید علیرضا حمیدی اظهارداشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۷ طرح هادی روستایی تهیه، ۴۴۵ طرح بازنگری و یک هزار و ۱۰۳ طرح اجرایی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه از ابتدای تأسیس این بنیاد تاکنون طرح هادی برای ۱۰۰درصد روستا‌های بالای ۲۰خانوار طرح تهیه شده است، افزود: از حدود یک هزار و ۶۹۷ روستای بالای ۲۰خانوار که افق طرح هادی آن‌ها به اتمام رسیده تاکنون ۷۵۲ روستا معادل ۴۴ درصد بازنگری شده است.

حمیدی اضافه کرد: از ابتدای تأسیس این بنیاد تاکنون در یک هزار و ۲۸۴روستای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی اجرا شده که ۵۴٫۹۲ درصد روستا‌های بالای ۲۰خانوار استان از اجرای طرح هادی بهره‌مند شده‌است.

وی اعتبار مصوب جهت تهیه، بازنگری و اجرای طرح‌های هادی روستایی را هفت هزار و ۲۶۴میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در طول ۲ سال گذشته حدود سه هزار و ۸۹۷ میلیارد ریال به اجرای طرح هادی اختصاص داده شد.

وی، در خصوص اعتبارات اختصاص داده شده به آسفالت معابر روستایی از محل قیر رایگان گفت: آسفالت معابر در ۶۲۸ روستای استان به مساحت ۲میلیون و ۶۰۰هزار مترمربع با اعتباری سه هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال انجام شده است.

حمیدی در رابطه با صدور سند‌های روستایی در ۲سال اخیر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۲۱ جلد سند روستایی و هشت هزار و ۴۳۱ جلد سند شهری زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده است.

وی با بیان اینکه از زمان راه‌اندازی این بنیاد تاکنون هم حدود ۲۹۷ هزار و ۷۹۶ جلد سند روستایی صادر شده و ۷۳٫۳ درصد خانوار روستایی بهره‌مند شده‌اند، افزود: در طول این مدت ۴۳ هزار و ۵۶۸جلد سند شهری صادر شده و ۲۴٫۳ درصد خانوار شهری بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با اشاره به اینکه در طول ۲ سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۲۱ واحد با اعتبار ۱۶ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال مقاوم‌سازی شده است، افزود: از ابتدای تأسیس این بنیاد تاکنون هم حدود ۲۵۴ هزار و ۷۷۶ واحد مسکن روستایی معادل ۶۷٫۷ درصد واحد‌ها مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی شده‌اند.

وی به بیان تعداد واحد‌های بازسازی شده پس از حوادث پرداخت و یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۸۳۶ واحد با اعتبار ۴هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال بازسازی شده و یک هزار و ۲۸۰واحد در حال بازسازی است؛ این در حالیست که تعمیرات حدود ۲هزار و ۴۴۷ واحد با اعتبار یک هزار و ۲۲۴میلیاردریال نیز انجام شده است.

حمیدی در رابطه با تعداد واحد‌های مسکن مهر در استان فارس هم عنوان کرد: کل واحد‌های قرارداد شده ۳۰هزار و ۳۷ واحد و واحد‌های پایان یافته و افتتاح شده ۲۸هزار و ۱۳۸ واحد هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس اظهار کرد: از سال ۸۲تاکنون تعداد پنج هزار و ۵۹۶ واحد مسکن شهری به اتمام رسیده و در حال حاضر چهار هزار و ۶۳۷ واحد در دست اجراست.

وی در خصوص طرح نهضت ملی مسکن هم گفت: تاکنون تعداد ۲۰۲ هزار و ۷۲۰ متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که درخواست تعداد ۵هزار و ۸۵۶ متقاضی در حال بررسی است. همچنین درخواست ۵۵هزار و ۷۰۳ نفر تأیید شده و هزار و ۶۵۰ نفر هم در انتظار تایید استعلام هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن فارس با بیان اینکه تاکنون برای ۳۰ هزار و ۵۶۶ واحد زمین تأمین شده است، افزود: همچنین ۲۵هزار و ۴۶۳واریز وجه به مبلغ ۱۳ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال صورت گرفته و برای ۲۱ هزار و ۱۹۴ واحد پروانه اخذ شده و ۱۲ هزار و ۳۷۸ واحد نیز در حال اجراست.

/پایان متن/