یک نماینده مجلس خواستار دستور ویژه رئیس‌جمهور مبنی بر اجرایی شدن مصوبه ملی اتصال فارس به دریا در سفر دوم دولت به این استان شد.

محمدجواد عسکری در این رابطه با توجه به سفر دوم ریاست‌جمهوری و هیأت دولت به فارس از شخص آیت‌الله رئیسی خواستار اجرایی شدن مصوبه ملی الحاق فارس به دریا شد و به خبرنگاران گفت: این موضوع در سالیان گذشته در سطوح مختلف مدیریتی کشور بررسی و پس از آن مصوب شده است که شورایعالی امنیت ملی هم این طرح ملی را مصوب کرده است.

وی با اشاره به اینکه با اتصال بخش‌هایی از غرب استان هرمزگان به فارس شاهد توسعه و رفع محرومیت خواهیم شد، ادامه داد: توسعه سواحل خلیج فارس و با مسمی شدن نام این دریا با اتصال به استان فارس که می‌تواند فرصت‌های جدید ملی را برای ملت ایران فراهم نماید یکی از راهکارهای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و محلی در آن منطقه است.

وی در رابطه با اهمیت اولویت منافع ملی در تصمیمات، افزود: همه ما یک ملت و زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم و دولت‌ها بایستی در توسعه کشور و در اجرای قانون در ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ای این مرز و بوم نیز نقش‌آفرین باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با اهمیت اجرایی شدن مصوبه اتصال فارس به دریا، گفت: با اتصال فارس به آب‌های آزاد جهان زمینه لازم و شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی فراهم خواهد شد که با فعال شدن اقتصاد دریایی و ایجاد منطقه آزاد تجاری، مسیر توسعه ملی هموارتر می‌شود.

نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیوند دیرینه فرهنگی و تعاملات هدفمند فارس متمدن با تمام مناطق کشور تاکید کرد و اظهار داشت: فارس همیشه با وحدت‌رویه و نگاه ملی که داشته است در حوزه‌های مختلف به ویژه کشاورزی به عنوان پایتخت نیز نسبت به منافع مردم ایران و نیازهای کشور تعهد داشته است و تلاش دارد تا بتواند در توسعه و اقتدار کشور هم سهم بسزایی ایفا نماید‌.

وی در پایان به رئیس‌جمهور اعلام کرد: عموم مردم فارس از دولت سیزدهم خواستار اجرایی شدن مصوبه ملی اتصال این استان به سواحل دریایی هستند که در این سفر انتظار داریم دستور ویژه اجرایی شدن این مهم را به عنوان عالی‌ترین مقام دولت و دستگاه اجرایی کشور را صادر نمایید.

/پایان متن/