نماینده شیراز در مجلس از استقرار ناحیه 5 آموزشی شیراز در شهر جدید صدرا خبر داد.

جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان از وعده وزیر آموزش و پرورش جهت افتتاح اداره آموزش و پرورش صدرا همزمان با سفر دولت خبر داد و نوشت: امروز در مجلس به اتفاق آقای عزیزی با وزیر آموزش و پرورش و معاون مجلس ایشان در دفتر دولت در مورد تاخیر در افتتاح آموزش و پرورش شهر صدرا صحبت و به شوخی به ایشان گفتم که با وزارتخانه ای که نه کور میکند و نه شفا میدهد، چه کنیم؟ وزیر گفت که بنا داریم شفا داده و اداره صدرا را همزمان با سفر دولت بصورت قطعی افتتاح کنیم.

/پایان متن/