رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز افتتاح باغ بانوان منطقه یازده را گامی در جهت نشاط افزایی، توانمندسازی و ارتقای سلامت بانوان در مدیریت شهری اعلام کرد.

افسانه خواست خدایی رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و کمیته خانواده و بانوان شورای اسلامی شهر شیراز در آیین بازگشایی باغ بانوان تحت عنوان «مهربانو» در منطقه ۱۱ شهرداری شیراز تصریح کرد: افتتاح باغ های بانوان در مناطق  یازده گانه شهرداری گامی بلند در جهت نشاط افزایی، توانمندسازی و ارتقای سلامت بانوان در مدیریت شهری است.

خواست خدایی بیان کرد: طرح «هر منطقه شهرداری یک باغ بانوان» با پیشنهاد کمیته خانواده و بانوان و تصویب شورای اسلامی شهر در یازده منطقه شهرداری در حال اجرا است.

وی افزود در تلاشیم تا با ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان و مادران خانواده به همراه کودکانشان فضای مطلوبی را با دسترسی مناسب برای آنها در مناطق ایجاد نماییم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، یکی از مطالبات شهروندان ایجاد فضاهای تفریحی مناسب با دسترسی مناسب است و امروز با سیاستگذاری شورای اسلامی شهر مدیریت شهری در این راستا در حال تلاش است.

خواست خدایی با بیان اینکه بانوان شهر در حوزه توانمندسازی و سلامت نیاز به فضاهای اختصاصی بیشتری دارند، افزود: باغ های بانوان مناطق یازده گانه قطعا بستری مناسب در این راستا می باشد و با سیاستگذاری صحیح باید در اختیار همه بانوان قرار گیرند.

خواست‌خدایی رییس کمیته خانواده و بانوان ضمن قدردانی از شهردار شیراز در همراهی ، همکاری و پیشبرد مباحث اجرایی این باغ افزود: تلاش مدیریت شهری بر آن است تا فضای باغ‌های بانوان مهربانو در سطح مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز بسرعت ایجاد شود.

وی اضافه کرد: طرح‌های ویژه ای تاکنون برای بانوان در سطح شهر شیراز برنامه ریزی نموده ایم که از آن جمله می‌توان به اجرای طرح بانوان آتش‌نشان در محلات، سیاستگذاری شهر خانواده و رویدادهای جوانی و جمعیت اشاره نمود.

/پایان متن/