مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با اعلام گزارش عملکرد این دستگاه اجرایی در زمینه تسریع در فرآیند اجرایی ایجاد شهرک صنعتی دارویی بیضاء از واگذاری اراضی این مجموعه به تولیدکنندگان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

سیدمصطفی هاشمی در اين بازديد از شهرک گیاهان دارویی با بيان اينكه تاكنون افزون بر ۱۱۰ميليارد تومان جهت ايجاد زيرساخت ها در اين شهرك صنعتي هزينه شده است گفت:هم اكنون عمليات اجرايي طرح هاي زيرسازي و خط انتقال برق با اعتبار ۶۵ميليارد تومان با شتاب درحال انجام است و طرح شبكه داخلي فاضلاب فاز اول نيز  با اعتبار ۲۰ميليارد تومان  به پايان رسيده است.

وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي طرح خط انتقال برق شهرك صنعتي دارويي بيضا گفت:اين خط دومداره با اعتبار ۱۷ميليارد تومان باظرفيت حدود ۱۲مگاوات برق به طول ۱۱كيلومتر از پست برق بيضا تا شهرك صنعتي با پيشرفت ۷۰درصدي  در مرحله اجرا قراردارد كه با بهره برداري از آن برق اين شهرك صنعتي تامين مي شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود:در زمينه تامين آب نيز ۱۰ليتر برثانيه انشعاب آب با اعتبار ۲۰ميليارد تومان  خريداري شده است گفت:عمليات اجرايي خط انتقال آب به طول ۲۰كيلومتر و با پيش بيني اعتبار ۵۰ميليارد تومان نيز در مراحل برآورد و انجام مناقصه است.

هاشمي بر تسريع در عمليات اجرايي طرح هاي زيرساختي تاكيد كرد و گفت: این شهرک صنعتی در زمینی به مساحت ۱۸۰ هکتار ایجاد شده  است.

وي  افزود: این شهرک صنعتی از مصوبات هیئت دولت است  كه در آن بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر خواهند شد که پیش بینی می شود در این واحدها برای افزون بر ۵ هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شود.

هاشمي افزود:به زودي واگذاري زمين در اين شهرك صنعتي را آغاز خواهيم كرد.

/پایان متن/