معاون امور امور زائرین و گردشگری استاندار فارس با همراهي مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس از اراضي ناحيه تخصصي صنايع دستي و شهرك دارويي بيضا بازديد كرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، در اين برنامه مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس توضيحاتي در خصوص روند عمليات اجرايي اين دو شهرك صنعتي ارائه كرد.
معاون استاندار فارس در بازديد از اراضي ناحيه صنايع دستي با بيان اينكه باتوجه به ظرفيت هاي استان فارس در زمينه صنايع دستي و جايگاه مناسبي كه استان در حوزه صنایع دستی در کشور و جهان به خود اختصاص داده است،احداث اين ناحيه تخصصي بستر مناسبي براي رشد و اعتلاي صنايع دستي ايفا مي كند.
محمد فرخ زاده با بيان اينكه در مصوبات دور دوم سفر رئيس جمهور به استان فارس اعتباري افزون بر ۲۰ميليارد تومان جهت تسريع در راه اندازي ناحيه تخصصي صنايع دستي پيشنهاد شده است گفت:راه اندازي اين ناحيه علاوه بر حمايت از صنايع دستي ،بستر مناسبي براي جذب گردشگر نيز فراهم مي كند.
معاون امور امور زائرین و گردشگری استاندار فارس همچنين از عمليات اجرايي شهرك دارويي بيضا بيضا بازديدکرد.

/پایان متن/