فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه کارگروه آرد و نان به ضرورت نصب دوربین در نانوایی‌ها به منظور نظارت دقیق‌تر و در راستای کسب رضایت عمومی تاکید کرد.

محمدصادق صفرپور، فرماندار ویژه شهرستان فسا در جلسه کارگروه آرد و نان که با حضور اعضای این کارگروه تشکیل شد، تصریح کرد :از مطالبات جدی و بی‌وقفه مردم در موضوع  نان شامل  ارتقاء کیفیت، رعایت ساعات پخت، بهداشت و نظم در عرضه نان است که برای تحقق این  موارد لازم است که در نانوایی‌های سطح شهرستان دوربین نصب شود تا علاوه بر نظارت دقیق‌تر موجب رضایت عمومی نیز گردد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون بازرسان و ناظرین نانوایی‌ها در حال انجام خدمات خود به شکل نسبتاً مطلوبی هستند افزود: اعتقاد داریم که باید دامنه نظارت و بازرسی‌ها، گسترش بیشتری یابد تا مردم با اطمینان خاطر به تهیه نان بپردازند.

صفرپور نقش آموزش به منظور پخت نان مرغوب و بهداشتی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد : با آموزش‌های فراگیر، مستمر و اصولی در این زمینه می‌توان اقدامات موثری را در زمینه تولید نان شاهد بود .

در ادامه این نشست سایر اعضاء کارگروه آرد و نان به بیان نظرات، پیشنهادها و برنامه‌های خود پرداختند.

/پایان متن/