مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از انجام شبانه روزی عملیات اجرایی طرح ارتقا و افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیرازخبرداد و گفت:بخش نخست این طرح تا دی ماه امسال و بخش تکمیلی تا یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

سید مصطفی هاشمی در بازدید از پروژه مدول سوم،طرح لاگون های متعادل ساز و ذخیره اظطراری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز و جلسه با مشاورین و پیمانکاران طرح با بیان اینکه این پروژه ها از طرح های مهم و اولویت دار زیست محیطی شهرک صنعتی و بخشی از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان فارس است،با تاکید بر انجام پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی گفت:سرعت بخشیدن در اجرای پروژه‌ها و اتمام در مهلت مقرر یکی از دغدغه‌های ما است تا به نتایج مطلوب که رضایتمندی سرمایه گذاران و صنعتگران و ایجاد امیدآفرینی است ،دست یابیم .
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با اشاره به اینکه طرح های ارتقا، توسعه و افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز با ۹۰میلیارد تومان اعتبار درحال اجرا است، گفت :این طرح ها در دوبخش شامل پروژه ارتقا تصفيه خانه فاضلاب و اجراي واحد ذخيره اضطراري و متعادل ساز جهت مدول هاي موجود و نیز اجرای مدول سوم تصفيه خانه درحال اجرا است گفت:اين طرح ها كه در راستاي الزامات زيست محيطي و حفظ پايدار محيط زيست درحال انجام است ظرفيت فعلي تصفيه خانه را به دو برابر افزايش ميدهد.
وي افزود:در قالب پروژه ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب ،طرح ساخت دو لاگون ذخيره اضطراري و متعادل ساز جهت مدول هاي موجود و مدول سوم تصفيه خانه فاضلاب شهرك شيراز با اعتبار ۲۳ميليارد تومان از سال گذشته آغاز و با پیشرفت بیش از ۷۰درصدی درحال انجام است که تا دی ماه امسال به بهره برداری می رسد
هاشمی تصریح کرد:طرح خريد و اجراي حوضچه هاي هوادهي و ته نشيني جهت تكميل لاگونهاي ذخيره اضطراري و مدول سوم شهرك صنعتي بزرگ شيراز نيز با ۶۷ميليارد تومان از نیمه سوم مرداد امسال در حال انجام است كه پیشرفت فیزیکی این طرح به بالای ۳۰درصد رسیده است و در قالب این پروژه نیز عملیات گودبرداری، شفته ریزی، سنگ چینی با ملات ، بتن مگر ،آرماتور بندی و قالب بندی حوضچه هاي هوادهي ، شفته ريزي ،سنگ چینی با ملات ،لوله گذاری و شیب بندی و مگر تانک های دوار ته نشین ، سنگ چینی و مگر ایستگاه پمپاژ انجام شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود:با اجرای این دوپروژه تا سال آینده ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز به ۸هزارمترمكعب در روز افزايش مي يابد.

/پایان متن/