مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: عدم شفافیت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی سبب ایجاد مخاطرات محیط‌زیستی جوامع محلی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس بر لزوم شفاف سازی مراودات صنعتی در صدور مجوز‌ها تاکید کرد و یاد آور شد: عدم شفافیت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و خدماتی سبب می‌شود که مخاطرات محیط‌زیستی و اجتماعی قابل‌توجهی، به‌ویژه برای جوامع محلی ایجاد شود.
عطا پورشیرزاد در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارکنان وشناسایی وضعیت مناطق تحت مدیریت محیط زیست در شهرستان‌های شمالی فارس گفت: ظرفیت‌های صنعتی و تولید احتمالی آلایندگی در شمال فارس در رصد کامل محیط زیست قرار دارد، محیط زیست با قاطعیت و بدون اغماض با هرگونه مصادیق آلودگی آب و خاک و هوا در این مناطق برخورد می‌کند.
پورشیرزاد در این نشست که مسوولین اداره‌های پارک ملی بمو، مرودشت، پاسارگاد، خرامه، زرقان و بیضا حضور داشتند افزود: استعداد‌های منحصر بفردی برای توسعه صنعتی در شهر‌های شمال فارس وجود داشته که از آن بهره گیری شده است، فشار بیشتر بر این بخش با ایجاد آلودگی آب و هوا و بهره برداری بی رویه از انفال الهی و منابع طبیعت نه تنها در توسعه پایدار این مناطق نقشی ندارد بلکه چه بسا آسیب زا هم باشد از این رو تاکید ما بر این است که هر گونه طرح توسعه صنعتی همراه با ارزیابی دقیق محیط زیست باشد.
در نشست مسوولان اداره‌های پارک ملی بمو، مرودشت، پاسارگاد، خرامه، زرقان، بیضا مسائل و مشکلات این مناطق را بیان کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این نشست با بررسی کارشناسی مشکلات محیط بانان و کارکنان بر لزوم استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها برای حل مشکلات و افزایش سطح رفاه کارکنان تاکید کرد.

/پایان متن/