شهردار کلان‌شهر شیراز گفت: پروژه‌های محرومیت‌زدايی فعالیتی جدید در این دوره از شورای اسلامی شهر و شهرداری و قرارگاه احمدبن موسي(ع) سپاه فجر فارس است‌.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری شیراز، محمدحسن اسدی در جلسه کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر شیراز به میزبانی شهرداری این کلان‌شهر اظهار كرد: پروژه‌های محرومیت‌زدايی فعالیتی جدید در این دوره از شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز و قرارگاه احمدبن موسي(ع) سپاه فجر فارس است‌.

شهردار کلان‌شهر شیراز خواستار هماهنگی بیشتر دستگا‌ه‌های اجرایی در این‌باره شد.

رئيس كميته محروميت‌زدایی شورای اسلامی شهر شيراز نيز در ادامه اين جلسه ابراز اميدواری كرد: شاهد فصل جديد شكوفايی این کلان‌شهر بر اساس تفاهم‌نامه‌های موجود در بحث محرومیت‌زدایی باشیم.

سيده مريم حسينی به دستور نخست اين جلسه مبني بر بررسی دستورالعمل اجرايي راه‌اندازی قرارگاه مشترک محروميت‌زدايی اشاره و عنوان كرد: همه پروژه‌های محروميت‌زدایی در محدوده کلان‌شهر شيراز تعریف شده‌اند.

او به سند محروميت‌زدايی به عنوان دومين دستور كار اين جلسه هم اشاره و روند طرح و تصويب لايحه سند محروميت‌زدایی را تشریح کرد.

رئیس کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پیش‌بینی ٣ درصدی بودجه عمرانی برای امور اجرايی و كالبدی پروژه‌های محرومیت‌زدایی، خاطرنشان کرد: در تاريخ شورای اسلامی شهر و شهرداری این کلان‌شهر اتفاق ارزنده‌ای رخ داده و امروز بايد قدر داشته‌ها و ظرفيت‌ها در مسیر محرومیت‌زدایی را دانست.

حسینی با بیان اینکه اگرچه سند محرومیت‌زدایی ۴۰ محله تدوین شده اما دستگاه‌ها پای كار نيامده‌اند، تأکید کرد: در شاخص‌های بررسی محروميت محلات بايد بازنگری شود.

مهدی طاهری عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این جلسه اظهار کرد: ريل محرومیت‌زدایی كه در شورای ششم ايجاد شده، بايد در قالب یک چارچوب و دستورالعمل دنبال شود.

او با بیان اینکه بودجه ٣ درصد عمرانی شهرداری شیراز به اين مهم اختصاص داده شده است، گفت: وقتی از قرارگاه صحبت می‌شود، يك جنس ستادی پيشران دارد كه حاكميت هم بايد در آن دخيل باشد، چون محرومیت‌زدایی شهری مطرح است.

محمدرضا هاجری عضو کمیته محرومیت‌زدایی شورای اسلامی شهر شیراز نیز با تأکید بر این نکته که نقش دستگاه‌ها به تفکیک و به خوبی در سند محرومیت‌زدایی باید مشخص شود، افزود: تفاهم نامه‌ای با قرارگاه حضرت احمدبن موسی-شاهچراغ(ع)‌ منعقد و محدوده خدمات‌رسانی شهرداری در بحث محرورميت‌زدايی مشخص شود.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه حضرت احمد بن موسی(ع) نیز در این جلسه از همت و اراده شهرداري و شورای اسلامی شهر شیراز در موضوع محروميت‌زدايی تقدير و اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی در حد شعار ورود نكرده بلكه اين اراده را هم تبديل به قانون كردند.

مجید علی‌پور تصریح كرد: بايد اين اقدامات به خوبی براي مردم تشريح و تبيين شود.

او بیان کرد: محروميت‌زدایی تنها با اعتبارات شهرداری ممكن نيست بلكه همه دستگاه‌ها بايد در شيراز پای كار بيايند.

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس در قرارگاه حضرت احمدبن موسی(ع) به پيشنهاد كار در قالب یک قرارگاه مشترك هم اشاره و بيان كرد: در يك محله ممكن است نياز به خانه بهداشت باشد كه فرماندار بايد به دستگاه متبوع تكليف كند.

علی‌پور با بیان اینکه امروز ريل‌گذاری در عرصه محرومیت‌زدایی به خوبی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری انجام شده است، تأکید کرد: ‌الزمات قانونی و ضمانت اجرا در سند محرومیت‌زدایی مشخص شود.

/پایان متن/