مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: در راستای اجرای برنامه نهضت زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ۱۰پروژه بزرگ با اعتباری افزون بر ۲۶۵میلیارد تومان عملیاتی شده است.

سید مصطفی هاشمی در جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود:با بهره برداری از این طرح ها شاهد جهش زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز بعنوان مهمترین قطب تولید،صنعت و اشتغال استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در حوزه های تامین آب،آسفالت خیابان ها و مسیر دسترس،تکمیل روشنایی معابر و خیابان ها،توسعه تصفیه خانه فاضلاب،انتقال پساب ،بهسازی بلوک های کارگاهی و پیاده روسازی است گفت:این پروژه ها جزء مطالبات برحق صنعتگران و سرمایه گذاران است که در مرحله اجرا قراردارد.

هاشمی با بیان اینکه پروژه های که برای ارتقا و بهبود سطح کمی وکیفی زیرساخت هادر این شهرک صنعتی برداشته شده ، در ۱۰سال گذشته بی سابقه بوده است گفت:باتوجه به اهمیت راهبردی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بعنوان یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور،رفع مشکلات آن و توسعه و تکمیل زیرساخت ها در رشد و توسعه صنعتی استان نقش موثری دربرخواهد داشت.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات این شهرک صنعتی کمبود آب مورد نیاز برای واحدهای صنعتی مستقر است ، گفت:باتوجه به بروز خشکسالی ها و افت شدید منابع آب شهرک صنعتی ،تامین پایدار آب بعنوان یک اقدام مهم با اعتبار ۵۰میلیارد تومان در دستورکار قرارگرفت و قرارداد تامین آب شرب به میزان ۵۰لیتر برثانیه منعقد شد و بر اساس آن نیز پروژه خط انتقال این طرح از داخل شهرک صنعتی تا ورودی کمربندی شهرک صنعتی نیز توسط این شرکت اجراشده و شرکت آبفای شیراز نیز درحال اجرای پروژه انتقال آب تا ورودی شهرک صنعتی از سمت کمربندی است و باتوجه به سرعت اجرای پروژه دریک ماه اخیر،امیدواریم تا آبان ماه امسال شاهد تزریق آب به شبکه داخلی شهرک صنعتی شیراز باشیم.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین از پیشرفت ۹۵درصدی طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شیراز با اعتبار ۳میلیارد تومان به شهرک صنعتی خبرداد وگفت:مراحل فنی و اجرایی طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و با بهره‌برداری از آن،بخشی از آب شرب شهرک صنعتی که به مصرف فضای سبز اختصاص یافته و یا در صنایع غیر شرب نظیر واحدهای بتونی استفاده می شود ،ذخیره و به مصارف شرب اختصاص می یابد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس همچنین از پیشرفت ۴۰درصدی طرح روکش آسفالت،بهسازی و تعریف جاده دسترس شهرک صنعتی باهدف روان سازی ترافیک ورودی و خروجی و ایمن سازی مسیر خبرداد و گفت:این طرح با اعتباری افزون بر ۲۰میلیارد تومان درحال اجراست.

هاشمی همچنین با اشاره به اجرای دو طرح در زمینه ارتقا و توسعه ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی با اعتبار ۹۰میلیارد تومان گفت:فاز نخست این طرح ها تا دی ماه امسال به بهره برداری می رسد و با بهره برداری کامل تا یک سال آینده ،ظرفیت تصفیه خانه به دوبرابر افزایش و به بیش از ۸هزارمترمکعب می رسد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در ادامه اجرای سه طرح در زمینه آسفالت خیابان ها و ترمیم روکش با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان،اجرای طرح تکمیل روشنایی معابر با ۴۰میلیارد تومان را از دیگر پروژه ها در این شهرک صنعتی اعلام کرد.

هاشمی افزود:سایر پروژه های طرح های جهش زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز نیز بر اساس برنامه زمان بندی در نیمه دوم امسال اجرایی می شود.

در مجمع عادی فوق العاده نوبت دوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز که با حضور فعالان صنعتی برگزار شد ،گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت خدماتی قرائت و بازرس این شرکت با رأی اعضای مجمع انتخاب شد.

/پایان متن/