تلاش برخی برای افتتاح عجولانه آزادراه شیراز-اصفهان، بدون رفع مشکلات موجود به خصوص نهایی کردن قطعه هفتم و حل مشکل ترافیک ورودی آزادراه، اقدامی اشتباه است.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش برخی، برای افتتاح عجولانه آزادراه شیراز-اصفهان، بدون رفع مشکلات موجود به خصوص نهایی کردن قطعه هفتم و حل مشکل ترافیک ورودی آزادراه، اقدامی اشتباه است و به عنوان نماینده مردم مجدد تاکید می کنم، مخالف افتتاح آن به صورت فعلی و بدون در نظر گرفتن ایمنی و سلامتی تردد کنندگان در این مسیر هستم.

محسن علیزاده، با بیان اینکه در این مدت تلاش و رایزنی فراوانی برای تامین و تخصیص اعتبار لازم با هدف تسریع در افتتاح آزادراه انجام داده است، یادآور شد: یکی از مسائلی که بارها در بازدیدهای صورت گرفته وزیر راه و شهرسازی و معاونین این وزارت‌خانه تاکید کرده ایم، توجه به تکمیل کامل آزاد راه، پیش بینی موارد اقامتی و رفاهی مردم در این مسیر و به خصوص حل مشکل ترافیک ورودی آزاد راه از شیراز است که تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این موانع انجام نشده است.

علیزاده، با اشاره به عدم تکمیل کمربندی شمالی شیراز برای اتصال به آزاد راه و طرح های مطرح شده برای ایجاد انحراف در این مسیر و استفاده از راه های روستایی در شهرستان بیضاء به صورت موقت و غیر اصولی، تاکید کرد: ایجاد راه انحرافی در بین روستاها در کمربندی شمالی شیراز، از محور لپویی به سمت تنگ خیاره، کار بسیار اشتباهی است که می تواند جان مردم را به خطر بیندازد و در مطمئن باشید اجازه چنین اقدام های غیرکارشناسی شده ای را نخواهیم داد.

علیزاده با بیان اینکه انتظار داریم پروژه مورد نظر به صورت صحیح و کامل اجرا شود، اظهار داشت: دولت، باید به گونه ای برنامه ریزی کند که همه قطعه ها و همچنین مسیرهای کمربندی برای دسترسی به آزادراه به‌ صورت کامل و اصولی افتتاح و به بهره برداری برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افتتاح ناقص و دارای ایرادهای فنی موجود که بازی با جان و سلامتی مردم است را هرگز نخواهیم پذیرفت.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت و مسؤولان اجرایی در استان فارس بهتر است برای تامین اعتبار لازم و تکمیل هر چه سریع تر همه قطعه های آزاد راه، تدبیر لازم را اندیشیده و با تلاش بیشتر برای رفع مشکلات موجود آزاد راه، زمینه افتتاح ایمن و اصولی آن را مهیا کنند‌ و از مطرح کردن پیشنهادهایی برای افتتاح ناقص آزادراه اجتناب کنند.

/پایان متن/