در دیدار رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در جریان با مسئولان قطری مسائلی از جملهصادرات محصولات کشاورزی ایران از طریق خطوط هوایی قطر به نقاط مختلف دنیا و استفاده از راهکارهای علمی مشترک جهت جلوگیری از آلودگی آب خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.

محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در راستای تقویت صادرات محصولات کشاورزی و همکاری های زیست محیطی به دعوت همتای قطری ، به دوحه سفر کرد.
در این سفر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، نائب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و قطر و مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی را همراهی کردند و در مذاکره با مقامات کشاورزی و تجاری کشور قطر مسائلی از جمله صادرات محصولات کشاورزی ایران ، از طریق ظرفیت ایرلاین های قطری به نقاط مختلف دنیا و استفاده از ظرفیت های موجود قطر جهت برقی نمودن حمل و نقل درون شهری اتوبوس و مینی بوس ها در راستای تقویت مباحث زیست محیطی مورد بحث قرار گرفت.
مسائل دیگری نیز در زمینه استفاده از ظرفیت های علمی جمهوری اسلامی ایران دربخش کشاورزی قطر، استفاده از تکنولوژی های روز و راهکارهای علمی مشترک جهت جلوگیری از آلودگی آب خلیج فارس خصوصا در بخش نفت و گاز ، توسعه سرمایه گذاری قطر در بخش کشاورزی ایران، رایزنی در خصوص افزایش ظرفیت حضور بخش کشاورزی ایران در نمایشگاه بین الملی کشاورزی دوحه ( اکسپو ) بمنظور جذب بازارهای هدف صادرات محصولات کشاورزی و دامی و همچنین استفاده از ظرفیت های کشور قطر در جهت تامین نهاده های دامی مورد نیاز ایران مورد بحث و توافق نظر قرار گرفت.

/پایان متن/