پنجمین جلسه امسال گفتگوی چهره به چهره مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با صنعتگران و سرمایه گذاران شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار و مسائل و مشکلات ۱۱واحد صنعتی بررسی و رسیدگی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از صدا و سیما، در این جلسه سید مصطفی هاشمی با همراهی مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز و مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی با حضور در ساختمان فناوری و کسب وکار در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به بررسی مشکلات ۱۱صنعتگر و متقاضی پرداخت و دستوراتی به منظور رفع مشکلات صادر کرد.
مشکلات ساخت وساز، مسائل مربوط به امور حقوقی و فسخ قرارداد وتعیین تکلیف اراضی راکد، طرح توسعه واحد‌های صنعتی، امور زیرساختی و خدماتی و تغییر کاربری، موارد مربوط به درمانگاه شهرک صنعتی، از مهمترین موارد مطرح شده در این دیدار‌ها بود.
دیدار‌های چهره به چهره با صنعتگران و سرمایه گذاران شهرک صنعتی بزرگ شیراز برای ارتباط بیشتر با مردم، رفع مشکلات آن‌ها و تکریم صنعتگران و فعالان تولیدی بصورت مستمربرگزارمی شودبه طوریکه در سال گذشته ۱۵ جلسه و از ابتدای امسال تاکنون هم ۵جلسه برگزارشده است.
صنعتگران متقاضی دیدار و گفتگو با مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس می‌توانند درخواست‌های خود را با ذکر عنوان مشکل به دفتر مدیریت شهرک صنعتی بزرگ شیراز در ساختمان فناوری طبقه اول و یا دفتر مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی در ساختمان مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تحویل دهند.
علاوه بر آن کمیته تسهیل ورفع موانع تولید شهرک‌های صنعتی فارس نیز باهدف رسیدگی و رفع به مشکلات بصورت مستمر برگزارمی شود.