مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای فارس از درخواست صدور ۴۴۵۵۸ مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲ خبر داد.

رهام کیائی  گفت: درخواست صدور کسب و کار به تعداد ۴۴۵۵۸ توسط استان فارس از طریق درگاه ملی مجوزها در راستای اجرای قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲ عملکرد این مجموعه تاکنون بوده است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان فارس در این باره اظهار داشت: در همین بازده زمانی طبق شاخص مذکور شهرستان شیراز با تعداد ۱۰۹۷۲ درخواست(حدود ۲۵درصد) در رتبه اول و شهرستان های داراب، مرودشت و فیروزآباد  مجموعا ۲۱ درصد درخواست های صدور مجوز را به خود اختصاص داده‌اند که در رتبه های بعدی قرار دارند.

/پایان متن/