عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس با تاکید بر لزوم توجه به استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد ویژه از رسانه‌ها خواستار شفاف‌سازی در این موضوع شد.

احمد ابول‌پور، بازرس و عضو دیگر هیات مدیره در نشست خبری کانون وکلای دادگستری فارس با خبرنگاران با تاکید بر اینکه کدامیک از شما که وجدان بیدار جامعه محسوب می شوید وجه مشترکی بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی سراغ دارید، گفت: از رسانه ملی این انتظار می رود برای شفافیت امور و احراز واقعیت، ترتیب مناظره با حضور منتخبین مدیران کانون‌ها و موافقان این مصوبات دهند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس ادامه داد: رسانه ها به عنوان زبان گویای مردم باید میکروفن خود را به سمت مردم ببرند تامعلوم شود که آیا وکیل دادگستری کاسب است و یا نگهدار و حافظ حقوق مردم؟

او همچنین اظهار کرد: بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری ریشه در رسالت انبیا و انقلاب ها در سراسر جهان دارد و دادگستری مستقل بدون وکیل مستقل وکانون وکلا مستقل مفهومی ندارد.

/پایان متن/