جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره کوتاهی بانک‌ها در پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات نهضت مسکن ملی گفت:کمیسیون اقتصادی باید بررسی کند که مشکل بانک‌ها چیست.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در خصوص کوتاهی بانک‌ها در پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات نهضت مسکن ملی گفت: کمیسیون اقتصادی باید بررسی کند که مشکل بانک‌ها چیست. وقتی نرخ سود سپرده‌ها ۲۳ درصد است و نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت مسکن ملی به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است، برای بانک‌ها صرف ندارد که بخواهند ضرر کند و تسهیلات مربوط به حوزه مسکن را پرداخت کند.

وی افزود: دولت درحال‌حاضر در شرایطی است که اگر بخواهد برای بانک‌ها خط اعتباری باز کند، خود آن باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم می‌شود. دولت باید تمرکز خود را بر بحث واگذاری زمین بگذارد. این موضوع در اولویت است.

قادری در مورد اقدامات مسئولان در حل چالش‌های مسکن ملی گفت: شورای شهرسازی روند کندی در این حوزه دارد. به عنوان مثال درحال‌حاضر در شیراز پنجاه هزار متقاضی در نقاط واگذاری زمین وجود دارد. در گام اول باید بحث تامین زمین حل شود به مرور تورم کاهش پیدا کند.

وی مجددا تاکید کرد: دولت درحال‌حاضر در شرایطی است که اگر بخواهد برای بانک‌ها خط اعتباری باز کند، خود آن باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و تورم می‌شود.

این نماینده مجلس در خصوص تامین نقدینگی بانک‌ها افزود: باید سود سپرده‌ها را پایین بیاورند، شاید از این طریق بتوانند نقدینگی را به سیستم بانکی برگردانند واز این راه از محل سپرده‌های مردم تسهیلات بدهند. زیرا اگر دوباره افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم شدیدتر داشته باشیم، مشکلات جدی‌تری پیش رو خواهد بود.

/پایان متن/