در جلسه مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با هيات مديره شركت خدماتي شهرك صنعتي آب باريك مسائل و مشكلات اين قدیمی ترین صنعتي استان بررسي و تصمیماتی برای رونق شهرک صنعتی و رفع مشکلات اتخاذ شد.

در اين نشست مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس ضمن بررسي مشكلات مطرح شده توسط هيات مديره اين شهرك صنعتي ،دستوراتي در راستاي رسيدگي به اين مشكلات صادر كرد.
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با بيان اينكه شهرك صنعتي آب باريك زرقان نخستین شهرک صنعتی در استان ویکی از قدیمی ترین شهرک های صنعتی کشور محسوب می شود گفت:اين شهرك صنعتي بعنوان قديمي ترين شهرك صنعتي استان فارس داراي تمامي امكانات زيرساختي است و مشکل تامین زیرساخت ندارد .
هاشمي با اشاره به واگذاری شهرک صنعتی آب باریک به شرکت خدماتی بعنوان تشکل منتخب صنعتگران ، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده درحفظ و نگهداری و از تاسیسات شهرک صنعتی برهمکاری به منظور رفع برخی نواقص تاکید کرد.
وی ارتقای وضعیت تصفیه خانه فاضلاب،لزوم پایش دقیق پساب خروجی واحدهای تولیدی و نظارت بیشتر در این بخش به منظور انجام عملیات پیش تصفیه در واحدهای صنعتی،اصلاح بخشی از شبکه آب وانتقال آب و پایش وضعیت تولید در واحدهای صنعتی و برگزاری کلینیک های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای راکد باهدف فعال سازی و ارتقای وضعیت تولید را از برنامه های مهم در این شهرک صنعتی اعلام که برخی از آنها توسط شرکت خدماتی و برخی دیگر با همکاری و حمایت شرکت شهرکهای صنعتی فارس انجام می شود.
وی افزود:اين شهرك صنعتي با ۳۲هكتار مساحت داراي ۲۲٫۵هكتار اراضي صنعتي است كه اين اراضي در قالب ۱۲۳قراردادبه متقاضيان واگذارشده كه از اين تعداد۹۰واحد صنعتي و توليدي با ۱۷۵۰نفر اشتغال موفق به بهره برداري شده اند.

/پایان متن/