در راستای طرح بزرگ جهاد آبرسانی، مدیر عامل آبفا شیراز از تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه آبرسانی روستای چنار فاریاب در دهستان کوهمره سرخی بخش ارژن شیراز خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شیراز؛ بهمن بهروزی گفت: برای روستای چنار فاریاب که تا پیش از این تحت پوشش این شرکت نبوده و از آب چشمه محلی مشروب می‌شد، هم اکنون دو کیلومتر شبکه داخلی و ۴/۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است و در یکماه آینده به طور کامل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: با اتمام این پروژه که با بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار به نتیجه رسیده است، جمعیت ۵۰۰ نفری این روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می‌شوند.

/پایان متن/