سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: با توجه به ظرفیت های فرودگاه بین المللی شیراز و حجم پروازها و ورود و خروج مسافران و گردشگران داخلی و خارجی از طریق این فرودگاه، ساخت هتل و فروشگاه یا نمایشگاه دائمی در این مکان در دستور کار قرار دارد.

سید مهدی خادمی ضمن بازدید از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز گفت : فرودگاه به ویژه فرودگاه‌های بین‌المللی به عنوان نخستین پنجره ورود به کشور ما را در معرض قضاوت مخاطب و مسافران داخلی و خارجی قرار می دهد و یک فرصت مناسب برای معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان است. 
او ادامه داد: استان فارس با توجه به موقعیت استراتژیکی که در هاب جنوب کشور و ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و خط ترانزیتی که به کشورهای حوزه قاره اروپا و آمریکا انجام می شود یک فرصت و امکان خوب است که بتوانیم برای زمینه جذب مخاطب از این ظرفیت استفاده کنیم. 
وی اظهار کرد: در این راستا از ظرفیت های مختلفی که در این فرودگاه وجود دارد و همچنین توانمندی‌ها و پتانسیل ‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی و فرهنگی استان می توان بهره برد. 
او اظهار کرد: با توجه به مقاصد پروازی مستقیم و پروازهای ترانزیتی از فرودگاه شیراز به بسیار از فرودگاه‌های بین المللی در دیگر کشورها و بالعکس، وجود یک هتل در فرودگاه شیراز به عنوان یک نیاز احساس می شود و این ظرفیت نیز به شکل ویژه در فرودگاه شیراز وجود دارد. 

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: در جریان بازدید روز گذشته از فرودگاه شیراز بسته ایجاد یک هتل بین المللی در فرودگاه شیراز در اختیار ما قرار گرفت که پیگیری می کنیم تا یک سرمایه گذار توانمند و دارای اهلیت را برای این کار جذب کنیم. 
خادمی افزود: همچنین بحث ایجاد یک نمایشگاه یا فروشگاه بزرگ دائمی از محصولات تولیدی استان در فرودگاه شیراز نیز مورد مطالعه قرار گرفته و بسته سرمایه گذاری در این زمینه را نیز در اختیار داریم و از سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه دعوت می‌کنیم. 
وی ادامه داد: ظرفیت های دیگری نیز در فرودگاه شیراز وجود دارد که برنامه ریزی‌های متناسبی را با همکاری مدیریت فرودگاه و کارکنان آن در دست مطالعه و اجرا خواهیم داشت.

/پایان متن/