مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی فارس از پيشرفت 90درصدی طرح انتقال پساب از تصفيه‌خانه شهر شيراز تا شهرک صنعتی بزرگ شيراز خبرداد و گفت: بر اساس برنامه‌ريزی‌ها، اين طرح تا مهر ماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

سيد مصطفي هاشمي افزود: اين طرح شامل اجراي خط انتقال و ايستگاه پمپاژ است كه با اعتباري افزون بر ۲۸ميليارد ريال در حال اجرا است.
وي افزود: عمليات اجرايي و ايستگاه پمپاژ  و خط انتقال لوله پلي اتيلن به طول يك كيلومتر با قطرهاي ۳۱۵و ۲۵۰ميليمتر از تصفيه خانه شيراز در مرحله پايانی قراردارد.
مديرعامل شركت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: خط انتقال پساب به شبكه توزيع رينگ شهرك صنعتي شيراز كه ويژه توزيع پساب اجرا شده متصل می‌شود.
هاشمي با بيان اينكه در مرحله نخست، موافقت خريد ۱٫۵ليتر بر ثانيه پساب استاندارد با كيفيت مطلوب با آبفاي شيراز منعقد شده است گفت: در مجموع اين خط ظرفيت انتقال ۱۰۰ليتر برثانيه پساب را دارد كه متناسب با تقاضاي واحدهاي صنعتي، ظرفيت خريد پساب افزايش مي يابد.
وي افزود: در مرحله نخست پساب موجود به مصرف فضاي سبز خواهد رسيد تا ميزان آب شربي كه هم اكنون در فضاي سبز استفاده مي شود ذخيره و در مصارف شرب و واحدهاي صنعتي استفاده شود كه اين موضوع مي‌تواند بخشي از كسري آب شرب شهرك صنعتي  را تامين كند.
مدير عامل شركت شهرک‌هاي صنعتي فارس با بيان اينكه شماري از واحدهاي صنعتي نظير واحدهاي بتوني و كاني غير فلزي كه متقاضي استفاده از پساب هستند جهت استفاده از پساب اعلام آمادگي كرده اند گفت: واحدهاي ديگري كه نيازمند پساب استاندارد جهت مصارف صنعتي غيرشرب هستند مي توانند درخواست خود را ارائه دهند.
/پایان متن/