سرپرست فرمانداری شهرستان سپیدان با اشاره به اینکه خط کشی محوری تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی جاده ها و معابر اصلی روستاها دارد، اظهار داشت:توجه به نقش خطوط ترافیکی درتامین ایمنی راهها، بویژه محور‌های روستایی که از ترافیک ترکیبی و عبور وسائط نقلیه روستایی برخوردارند، بسیار تاثیر گذار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سپیدان ،علیرضا سامری سرپرست فرمانداری و رئیس شورای ترافیک شهرستان در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان و گردشگران از عملیات خط کشی محور پرتردد اردکان به روستای کمهر بازدید کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان سپیدان در حاشیه این با اشاره به اینکه خط کشی محوری تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی جاده ها و معابر اصلی روستاها دارد، اظهار داشت:توجه به نقش خطوط ترافیکی درتامین ایمنی راهها، بویژه محور‌های روستایی که از ترافیک ترکیبی و عبور وسائط نقلیه روستایی برخوردارند، بسیار تاثیر گذار است.

علیرضا سامری با یادآوری این مهم که ماندگاری خطوط ترافیکی منوط به همکاری و تعامل رانندگان است ،بیان داشت: عدم عبور خودرو از روی خطوط، بخصوص درساعات اولیه بعد اجرا، موجب افزایش ضریب کیفی خط و همچنین ماندگاری آن می‌شود.

/پایان متن/