مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس طی جلسه ای با فرماندار شهرستان نیریز، مسائل مربوط به آب و فاضلاب شهری و روستایی این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، علی جان صادق پور مدیر عامل این شرکت در دیدار با یعقوب خسروانی فرماندار شهرستان نی ریز ، ضمن بررسی آخرین وضعیت آب و فاضلاب این شهرستان ، به بحث در خصوص مسائل موجود در آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای شهرستان مذکور، به ویژه آبرسانی به این شهرستان از سد چشمه ی عاشق و همچنین مسائل مربوط به اجرای تصفیه خانه و شبکه ی جمع آوری فاضلاب شهر نی ریز پرداخت.

بنابراین گزارش در این جلسه دکتر صادق پور ضمن تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ی آبرسانی به مشترکین شهری و روستایی شهرستان نی ریز ، بر لزوم همکاری همه جانبه در راستای تکمیل و بهره برداری از طرح های آبرسانی نیمه تمام شهری و روستایی ، اعم از طرح آبرسانی به شهرستان نی ریز از سد چشمه ی عاشق تأکید نمود.

وی شرکت آبفا استان فارس را در ارائه ی خدمات مطلوب آب و فاضلاب به هم استانی ها، بسیار مصمم توصیف نمود و ارائه ی طرح ها و پروژه های جدید آب و فاضلاب در شهرستان نی ریز را منوط به همکاری مسئولین محلی و جذب اعتبارات مورد نیاز دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در گفتگوی مذکور ، خسروانی فرماندار شهرستان نی ریز نیز علاوه بر تشریح مسائل و موانع موجود در حوزه های آب و فاضلاب شهرستان ، در خصوص پیگیری جهت جذب اعتبارات مورد نیاز به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام به ویژه طرح آبرسانی به مردم از سد چشمه عاشق، قول مساعد داد.

/پایان متن/