مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: ۱۰ کیلومتر از پروژه بسیار مهم رینگ بین مخازن آب این کلانشهر، در قالب دو بخش به پیمانکار واگذار و اجرایی شده است.

بهمن بهروزی گفت: با توجه به تکمیل خط دو آبرسانی از درودزن به شیراز، اجرای پروژه رینگ بین مخازن آب در این کلانشهر بسیار مهم است.

او گفت: این پروژه حد فاصل مخزن معالی‌آباد تا مخزن میانرود به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر باید اجرا شود.

بهروزی با یادآوری اینکه در این طرح، رینگ بین مخازن با لوله GRP هزار میلی‌متری انجام می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ کیلومتر اول این پروژه در قالب دو فاز پنج کیلومتری به پیمانکار واگذار و اجرای آن آغاز شده است.

مدیرعامل آبفای شیراز اضافه کرد: اجرای این پروژه از مرداد سال گذشته شروع شده بود اما بعد از یک وقفه چندماهه به دلیل عملیات اجرایی قطارشهری در مسیر خط انتقال، بهمن سال ۱۴۰۱ مجددا شروع شد.

بهروزی همچنین گفت: با توجه به توسعه سریع ساخت و ساز و افزایش نرخ رشد مشترکین در شهر صدرا؛ پروژه خط ۶۰۰ فلزی رینگ شرقی این شهر به طول مجموع ۲۰ کیلومتر جهت آبرسانی پایدار به شرق صدرا از خط درودزن در نظر گرفته شده است.

او گفت: فاز اول رینگ شرقی حدود هشت کیلومتر بوده که در حال حاضر عملیات اجرایی ۵.۳ کیلومتر آن، از مخزن تعادلی ۲۰ هزار متر مکعبی تا میدان نشاط به اتمام رسیده و باقیمانده خط فولادی در حال انجام فرآیند برگزاری مناقصه خرید و اجرا است.

مدیرعامل آبفای شیراز خاطرنشان کرد که عملیات اجرایی این بخش از رینگ شرقی صدرا از خرداد ماه ۱۴۰۱ آغاز شده و تا تابستان امسال ادامه داشته است.

/پایان متن/