مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: تغییر کاربری باغ‌های شیراز و سایر نقاط استان خط قرمز دولت است و با هرگونه اقدامی در این زمینه مخالفت جدی خواهد شد.

محمود رضا طالبان،امروز، جمعه، سوم شهریور به خبرنگاران گفت: در کلانشهر شیراز حوزه باغ‌های قصردشت دارای پنج گروه است که در گروه یک که حساس‌ترین گروه است، تغییر کاربری تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد و ممنوع است.

طالبان ادامه داد: البته این به معنا نیست که از تغییر کاربری در سایر گروه‌ها استقبال می‌کنیم و مقاومتی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در خصوص این گروه‌ها نیز با حساسیت و سختگیری برخورد می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اظهار کرد: در حقیقت می‌توان گفت که در موضوع باغ‌ها اولویت با حفظ باغات است و حتی المقدور تلاش می‌شود که باغ‌ها حفظ شوند.

دبیر شورای مسکن استان فارس گفت: البته این مسئله و حساسیت فقط باغ‌های شیراز و به ویژه باغ‌های قصردشت را شامل نمی‌شود، بلکه اساسا در هر نقطه استان که در طرح تفصیلی باغ باشد این حساسیت وجود دارد.

محمود رضا طالبان گفت: با هدف توجه به ارکان محیط زیستی و حفظ هوای پاک و تاکید استاندار محترم فارس مبنی بر لزوم حفظ باغ‌ها، در کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری‌ها در هر نقطه استان مخالف جدی خواهد شد و حتی المقدور هیچ تغییر کاربری در دستور کار این کمیسیون قرار نخواهد گرفت.

/پایان متن/