نماینده شیراز و زرقان هم در ادامه با بیان اینکه مجموعه شورا و شهرداری به جای اینکه طبق طرح تفضیلی شهر تلاش خود را در جهت احداث بلوارها و خیابان های سطح شهر شیراز به کار گیرند فعالیت شان را به تغییر اسم خیابان‌های شاخص شهر کرده‌اند، می‌گوید: متاسفانه این اقدامات زیاد زیبنده و قابل قبول مردم نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، علیرضا پاک فطرت در گفت و گو با ایلنا می افزاید: در صورتی که که نام «بلوار آزادی» یک نام طاغوتی بود تغییر آن امری موجه بود، «آزادی» همیشه در صدر شعارهای جمهوری اسلامی و انقلاب بوده است و تغییر این نام امری اشتباه است.

شهردار اسبق شیراز با بیان اینکه نام گذاری خیابان ها و معابر در کمیته نام گذاری شورای شهر مشخص می شود و با شهرداری چندان ارتباطی ندارد، ادامه می دهد: قطعا نباید خیابان ها را تکه تکه کرد و در هر قست آن یک نام جداگانه قرار داد چرا که این امر مشکلاتی را برای شهروندان به خصوص در شهرهای توریستی و مهاجر پذیر ایجاد می کند و تغییر نام در شیراز زیاد به صلاح نیست.

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه شورا و مجموعه شهری باید تلاششان در جهت نام گذاری نقاط جدید باشد و از تغییر نام خیابان هایی که مردم با آن خاطره دارند بپرهیزند، ادامه می دهد: در حال حاضر مردم بیشتر خیابان ها را به نام های گذشته می شناسند و شهر باید خوانایی داشته و آدرس دهی باید شفاف و دقیق باشد؛ اینگونه تغییر نام ها باعث می شود تا مردم شهر را گم کنند.

پاک فطرت در ادامه با بیان اینکه تغییر نام سبب تلف شدن زمان بیشتر برای مردم ، مصرف بیشتر بنزین و در نهایت مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند، ادامه می دهد: با تغییر نام خیابان ها خاطرات شهروندان هم در این خیابان ها گم می شود.

نماینده شیراز و زرقان در ادامه با بیان اینکه مردم همواره بلوار آزادی را در کنار پارک شهر و آزادی می شناسند، بیان می کند: همواره پارک آزادی و بلوار آزادی در شیراز از دیر باز تاکنون محلی خاطره ساز بوده است و تغییر نام تناسب نام این دو خیابان را به هم می زند.

شهردار اسبق شیراز با اشاره به اینکه  با تغییر نام ها، خوانایی شهر هم با مشکل مواجه می شود، می گوید: قطعا نام گذاری، المان نشانه ها و.. خیابان ها یک موضوع تخصصی در مدیریت شهری است و تغییر نام یک خیابان به سلیقه یک فرد امری اشتباه است.

پاک فطرت معتقد است نیاز است تا کارشناسی دقیق و جدی در امرنام گذاری ها در شورای شهر انجام شود، عنوان می کند: جایگزینی نام جدید به جای واژه آزادی به عنوان یکی از اصلی ترین شعار های انقلاب اسلامی امری اشتباه است و قطعا باید توجیه این موضوع کاملا مشخص و شفاف شود.

/پایان متن/