رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: با دستور استاندار فارس در راستای اجرایی شدن طرح تکمیلی نسخه نویسی الکترونیکی، داروخانه های گیاهپزشکی مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نخواهند بود.

 محمدجواد احمدی اظهارداشت: در حال حاضر ۴۵ کلینیک گیاه پزشکی ارائه خدمات گیاه پزشکی به کشاورزان را برعهده دارند.

وی بر عدم خرید بدون نسخه گیاه پزشکی سموم از فروشندگان توسط کشاورزان تاکید کرد و افزود: کشاورزان استان باید توجه داشته باشند که استفاده از سموم بدون نسخه گیاه پزشکی نه تنها موجب اعمال ضرر و زیان به خود آنها می شود بلکه هزینه اضافی نیز به دلیل خرید سموم مازاد به آنها تحمیل می کند.

احمدی خاطر نشان کرد: کشاورزان باید قبل از استفاده از سموم به کلینیک های گیاه پزشکی و یا کارشناسان گیاهپزشک دارای رتبه و پروانه اشتغال مشاور از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به منظور دریافت نسخه مورد استفاده برای از بین بردن آفت مراجعه کنند زیرا در غیر اینصورت و وقوع خسارت، مرجعی جوابگو نخواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس قانون داروخانه های گیاهپزشکی عرضه کننده سموم، مجاز به فروش سموم بدون نسخه به بهره برداران نیستند و در صورت مشاهده چنین مواردی با فروشگاه مذکور به صورت تذکر کتبی و درصورت تکرار پرونده افراد متخلف از طریق مراجع قانونی پیگیری و منجر به ابطال پروانه تاسیس آنها خواهد شد.

رییس نظام مهندسی کشاورزی فارس با بیان اینکه به علت خطرهایی که سموم آفت کش می تواند داشته باشد، افزود: ضرورت دارد فروش سموم کشاورزی مانند داروهای انسانی و دامی، بر اساس توصیه و نسخه نویسی توسط کلینیک های گیاهپزشکی و کارشناسان گیاهپزشک انجام شود و فروش مجاز دارو و سموم فقط از طریق داروخانه های گیاهپزشکی دارای مجوز معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شود.

محمدجواد احمدی تاکید کرد: هیچ داروخانه گیاهپزشکی و سم فروشی نمی‌تواند در هیچ صورتی بدون نسخه سم در اختیار کشاورز قرار دهد و یک گیاه پزشک باید نوع بیماری و مشخصات سم را در قالب نسخه‌ای به سم‌ فروش ارائه کند تا موجب حذف سموم تقلبی و قاچاق شود که پیش‌بینی‌های قانونی این کار انجام شده و امیدواریم که اختیارات آن به زودی داده شود.

/پایان متن/