رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفـت: در طرح "ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی" مشاوران املاک مطابق با شاخص هایی معین رتبه بندی شده و تحت نظارت قرار می‌گیرند.

ممحمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک، گفت: در طرح “ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی” به وضعیت مشاورین املاک نیز توجه شده و برای ساماندهی آن‌ها برنامه ریزی‌ کردیم تا مطابق با شاخص‌هایی معین رتبه‌بندی شده و به صورت مرتب مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم، عنوان کرد: یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن، فعالیت‌های غیر قانونی و تخلف برخی از مشاوران املاک بوده که با قیمت سازی‌های کاذب، زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم می‌کردند. البته مشاوران املاکی هم در کشور داریم که صادقانه و حرفه ای فعالیت می‌کنند و تعداد آنها نیز بسیار زیاد است.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در سال‌های اخیر به شدت نیاز به ارزیابی و ساماندهی صنف مشاورین املاک در کشور احساس می‌شد، در همین راستا در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی نیز به آن توجه کردیم؛ این اقدام اخیر دولت نیز برای نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات ملکی و برخورد قاطعانه با متخلفین بسیار مطلوب بوده و می‌تواند بر کنترل بازار ملک اثر مثبتی داشته باشد.

/پایان متن/