بحرینی گفت: قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمان و وقوع حادثه شد.

سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در پی ایجاد درگیری مسلحانه در محوطه کلانتری شهرستان بیضا، با حضور میدانی در محل درگیری گفت: قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمان و وقوع حادثه شد.

وی با بیان اینکه متهمان قصد فرار از کلانتری را داشتند، گفت: در پی تیراندازی و درگیری متقابل متهم، یک سرباز وظیفه در محوطه کلانتری به شهادت رسید و یک سرباز وظیفه نیز از ناحیه بازو زخمی شده است.

دادستان مرکز استان فارس با بیان اینکه متهم دارای سوابق متعدد و دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر است، گفت: وی در نتیجه درگیری متقابل با نیرو‌های کلانتری از ناحیه صورت زخمی دستگیر شد.

بحرینی با بیان اینکه در حال حاضر متهم در اختیار ضابطان است و موضوع با نظارت مقام قضایی در حال بررسی است، بیان کرد: تحقیقات اولیه در خصوص ابعاد حادثه آغاز شده است.

وی تصریح کرد:حال سرباز زخمی مساعد و به صورت سرپایی مداوا شده است و حال عمومی متهم پرونده نیز که از ناحیه صورت زخمی شده، مساعد است و جهت انجام مراحل درمان به مراکز درمانی شیراز منتقل شده‌اند.

ساعت ۱۰ صبح امروز فرد سابقه داری پس از صدور دستور بازداشت از سوی مقام قضایی جهت انتقال به بازداشتگاه در اختیار نیروی انتظامی قرار داشت که در نتیجه غفلت و سهل‌انگاری سرباز وظیفه با به دست آوردن سلاح سازمانی وی قصد فرار داشت که در پس از وقوع حادثه درگیری مسلحانه در محوطه کلانتری مجدداً دستگیر شد.

/پایان متن/