محمد هادی ایمانیه استاندار فارس و مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان با محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، اختصاص تسهیلات برای اجرای طرح های توسعه ای و حمایت از کشاورزان با اجرای طرح خرید توافقی گوجه فرنگی با همکاری سازمان تعاونی روستایی از محور های اصلی این دیدار و گفتگو بوده است.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می افزاید: در این دیدار برای اختصاص بخشی از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ از محل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی به طرح‌های توسعه ای بخش کشاورزی این استان بحث تبادل نظر شد.
بر اساس همین گزارش، تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک عامل و با همکاری سازمان تعاون روستایی به شرکت های صنایع تبدیلی برای خرید توافقی گوجه فرنگی از کشاورزان نیز مورد بحث و گفتگو بوده است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی مورد موافقت قرار گرفت.

/پایان متن/