همزمان با گرامیداشت هفته حمایت از صنایع کوچک، نشست هم‌اندیشی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرك‌هاي صنعتي برگزار شد و از ۲۴ واحدصنعتی و تولیدی که در یک سال اخیر موفق به اخذ یا تمدید گواهینامه دانش‌بنیانی شده‌اند، تجلیل شد.

رئیس پارک علم و فناوری فارس نيز در اين نشست با بيان اينكه بخش هاي مختلف در زیست بوم فناوری و نوآوری  و دانش بنيان نقش دارند گفت: در اين زمينه چرخه فناوري و دانش بنيان از دانشگاه بعنوان محل زايش فناوري آغاز و در پارك هاي علم و فناوري و پرديس هاي دانش بنيان رشد و توسعه مي يابند و در شهرك هاي صنعتي و مراكز توليدي و صنعتي به بلوغ مي رسد.

امين رضا ذوالقدر افزود: واحدهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري بايد نگاه توسعه اي داشته باشند و اين موضوع با حضور آنها در شهرك هاي صنعتي و محيط هاي توليدي ميسر مي شود تا بتوانند محصولات خود را تجاري‌سازي و توليد صنعتي و انبوه برسانند.

وي  با قدرداني از حمايت هاي شركت شهرك هاي صنعتي فارس براي تسهيل در استقرار واحدهاي دانش بنيان توليد محور در شهرك هاي صنعتي گفت: در يك سال گذشته فعاليت ها موثر و خوبي در اين زمينه انجام شد كه اميدواريم اين واحد ها دركوتاهترين زمان بتوانند فرآيند توليد خود را آغاز كنند.

/پایان متن/