مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت: بازآفرینی شهری نظیر شیراز، نیاز به عزمی همه جانبه، مشابه تلاش و حرکتی شکل گرفته در قالب نهضت ملی مسکن دارد.

محمودرضا طالبان در نشست ستاد بازآفرینی شهری شیراز گفت: بازآفرینی شهری در شهر‌های استان فازس و به خصوص شهر شیراز دارای ظرفیت بسیار خوبی است که با اهتمام و هم افزایی همه دستگاه‌ها و با تکیه بر بسته‌های تشویقی می‌توان اقدامات در خور شأن این حوزه ارائه کرد.

او گفت: اعطاء تسهیلات بانکی ارزان قیمت، تخفیف ویژه تعرفه‌ای نظام مهندسی، تخفیف و خدمات ویژه از سوی دستگاه‌های خدمات رسان همانند آب، برق، گاز، توجه و اهتمام ویژه شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها و پیگیری فرمانداری‌ها از رویکرد‌های اصلی در رسیدگی به بافت‌های ناکارآمد شهری است.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس عنوان کرد: کارگروه ویژه رسیدگی به موضوع بازآفرینی شهری متشکل از مدیرکل دفتر شهری استانداری فارس، معاون بازآفرینی شهری راه و شهرسازی فارس و مدیریت بازآفرینی شهرداری شیراز است و سایر دستگاه‌های مرتبط (فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورا‌های اسلامی شهر‌ها و…) نهایت همکاری را برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری با این کارگروه به کار گیرند.

/پایان متن/