نشست هم اندیشی مدیران اجرایی اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌های استان فارس با هدف بررسی راهکار‌های استقرار سریع و حمایت بیشتر از حوزه نهاد سازی و تشکیل اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی در سپیدان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از صدا و سیما، مدیر کل تعاونی روستایی استان فارس در حاشیه این نشست با بیان این که سیاست‌های کلی نظام و دولت بر حکمرانی کشاورزی مبتنی بر سپردن اختیارات مدیریت بخش کشاورزی به مردم و بهره برداران و کشاورزان هست، گفت: اتاق اصناف و اتحادیه صنفی کشاورزی بزرگ ترین و بهترین چتر حمایتی برای کشاورزان است.

موسوی گفت: در این نشست حمایت‌های جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی و شیوه‌هایی که با مشارکت کشاورزان منتج به استقرار سریع تر اتاق اصناف کشاورزی شکل بگیره رو بررسی کردیم و بزودی تصمیمات ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل تعاونی روستایی فارس بابیان این که تقریبا یک دهه از شکل گیری نظام صنفی کشاورزی در کشور می‌گذرد، بیان داشت: خوشبختانه استان فارس در استقرار اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی پیش رو در کشور است.

او با بیان این که تاکنون ۲۲ اتحادیه صنفی و ۷ اتاق اصناف کشاورزی در استان تشکیل شده است، افزود: در بقیه شهرستان‌ها هم بر اساس برنامه زمان بندی که مشخص شده تا پایان شهریور امسال اتحادیه صنفی تشکیل خواهد شد و تا پایان آذر هم در ۳۷ شهرستان استان اتاق‌های اصناف کشاورزی تشکیل می‌شود.

موسوی افزود: کشاورزان در اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند امورات را در اختیار بگیرند و در راستای مدیریت صحیح منابع آبی، خاکی و بخش کشاورزی هم اندیشی و تصمیم گیری کنندکه هم امنیت غذایی و هم منابع پایه را حفظ کرده باشیم و هم در درازمدت یک کشاورزی پایدار را در منطقه داشته باشیم.

او بیان داشت: تاکنون بیش از صد هزار نفر از کشاورزان تحت پوشش اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی هستند که با توجه به خدمات گسترده‌ای که اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی نظیر صدور پروانه کسب، شناسنامه فعالیت باغبانی و زراعت برای کشاورزان صادر می‌کنند مراجعه برای عضویت بیشتر می‌شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها به طرح نقطه نظرات و مسایل و مشکلات کشاورزان و واحد‌های بهره برداری بویژه در خصوص مشکلات توزیع برق واحد‌های تولیدی، مسایل مالی و تجهیزی اداری در وضعیت گذار نظام‌های صنفی کشاورزی به اتاق‌های اصناف کشاورزی پرداختند.